TVT- ja matikan open leikkikenttä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä

Linkki tutkinnon perusteisiin

Alustava suunnitelmavaihtoehto:

Pakollinen tutkinnon osa | 25 osp
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp P

OHJELMISTOKEHITTÄJÄ 90 OSP
Pakolliset tutkinnon osat 90 osp
– Ohjelmointi, 45 osp
– Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 30─75 OSP
– Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
– Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp

TAI

– Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp