TVT- ja matikan open leikkikenttä

Prosenttilaskut

1. Prosenttiarvon laskeminen

Esimerkki. Erään juuston rasvapitoisuus on 17 %. Laske, kuinka monta grammaa rasvaa on 150 gramman juustopalassa.
Lasketaan siis, kuinka paljon on 17 % 150 grammasta.

 

Tapa 1:
1 % 150 grammasta on yksi sadasosa 150 grammasta eli 150 g : 100 = 1,5 g => 17 % 150 grammasta on 17 * 1,5 g = 25,5 g

 

Tapa 2:
17 % eli 17 sadasosaa 150 grammasta lasketaan kertolaskulla 17 sadasosaa * 150 grammaa: 17/100 * 150 g = 0,17 * 150 g = 25,5 g

 

Tapa 3 (verranto – ks. tarvittaessa tarkempi verranto-ohje):

Verrantotaulukko

Suoraan verrannollisuus => ristiinkertomalla:
100x = 17 * 150
100x = 2 550 | : 100
x = 2550 : 100
x= 25,5

 

Vastaus: 150 gramman juustopalassa on rasvaa 25,5 grammaa.

 

2. Prosenttiluvun laskeminen  

Esimerkki. Alkuperäinen hinta on 5 600 € ja alennus 140 €. Laske alennusprosentti.
Lasketaan siis, kuinka monta prosenttia alennus eli 140 € on alkuperäisestä hinnasta (5 600 €).

Tapa 1:
Verrataan jakolaskulla alennuksen määrää alkuperäiseen hintaan:

140 € / 5 600 € = 0,025

eli vastaus on 2,5 % (sadasosien määrä on 2,5 ja tämä lukemahan saadaan, kun 0,025 kerrotaan sadalla). Laskuoperaatio voitaisiin toki kirjoittaa myös:

140 € / 5 600 € * 100 % = 2,5 %

 

Tapa 2 (verranto – ks. tarvittaessa tarkempi verranto-ohje):

Verrantotaulukko

Suoraan verrannollisuus => ristiinkertomalla:
5 600x = 100 * 140
5 600x = 14 000 | : 5 600
x = 14 000 : 5 600
x= 2,5

 

Tapa 3:

Yksi prosentti 5 600 €:sta on 56 €. Lasketaan, kuinka monta kertaa 56 € sisältyy 140 euroon eli jaetaan 140 € 56 eurolla, jolloin saadaan osamääräksi 2,5.

 

Vastaus: Alennus on 2,5 %.

 

 

3. Perusarvon laskeminen

Esimerkki. Mistä hinnasta 12 € on 6 %?

Tapa 1:
Kun 12 € on 6 %, täytyy yhden prosentin olla 12 € jaettuna kuudella eli 2 €. Tästä seuraa, että 100 % on 2 € * 100 eli 200 €.

 

Tapa 2 (yhtälö):

6 sadasosaa eli 6 prosenttia jostakin luvusta x on 12  (vrt. aikaisemmin esiteltyyn prosenttiarvon laskemisen tapaan 2) voidaan merkitä yhtälöön seuraavasti:

6/100 * x = 12
0,06x = 12  | : 0,06
x = 200

 

Tapa 3 (verranto – ks. tarvittaessa tarkempi verranto-ohje):

Verrantotaulukko

 

Suoraan verrannollisuus => ristiinkertomalla:
6x = 100 * 12
6x = 1 200 | : 6
x = 1 200 : 6
x= 200

 

Vastaus: 200 €:sta 6 % on 12 €.