TVT- ja matikan open leikkikenttä

Tiputusnopeus

Esimerkkitehtävä (tehtävänanto Netti-Mopista) :

Lääkeliuosta annetaan potilaalle nopeudella 60 gtt/min. Infuusionesteen vahvuus on 3 mg/ml ja tippakoko on 20 gtt/ml. Paljonko potilas saa vaikuttavaa ainetta 45 minuutin tiputuksen aikana? Anna vastaus 1 mg tarkkuudella.

Yksi tapa:

 1. Lasketaan, kuinka monta millilitraa potilas saa minuutissa eli muunnetaan 60 gtt millilitroiksi, kun 1 ml = 20 gtt:
  60 / 20 = 3 => 60 gtt = 3 ml
 2. Lasketaan, kuinka monta millilitraa potilas saa 45 minuutin tiputuksen aikana:
  45 * 3 ml = 135 ml
 3. Lasketaan vaikuttavan aineen määrä 135 ml:ssa, kun liuoksen vahvuus on 3 mg/ml:
  135 * 3 mg = 405 mg

Toinen tapa:

 1. Lasketaan, kuinka monta tippaa potilas saa 45 minuutin tiputuksen aikana:
  45 * 60 gtt = 2 700 gtt
 2. Muunnetaan 2 700 gtt millilitroiksi, kun 1 ml = 20 gtt:
  2 700 / 20 = 135 => 2 700 gtt = 135 ml
 3. Lasketaan vaikuttavan aineen määrä 135 ml:ssa, kun liuoksen vahvuus on 3 mg/ml:
  135 * 3 mg = 405 mg

Vastaus: 405 mg